icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Kommunale områder   ›   Vei, gate og parkering   ›   Veiarbeid og vedlikehold
20160817_122808_450x800_cropped_442x321

Veiarbeid og vedlikehold

Tips en venn Skriv ut

Asfaltering

Enhet for kommunalteknikk har rammeavtale med Veidekke. Før hver sommer utarbeides en asfaltplan som skal gjennomføres inneværende år. Vi jobber ut fra et årlig budsjett. Dette budsjettet er nå på 2 millioner for reasfaltering av kjørevei og 1 million til reasfaltering av gang og sykkelveier. Det er ikke penger til asfaltering av grusveier i nåværende budsjett.

Lapping og vedlikehold

Lapping av hull i veien og vedlikehold av grusveier utføres i Ås kommune av egne mannskaper med maskiner samt noe innleid hjelp fra eksterne entreprenører der det er behov.