icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Kommunale områder   ›   Vei, gate og parkering
salt

Varsel om lokalt vanskelige kjøreforhold tirsdag morgen

Ås kommune og våre eksterne aktører har alt tilgjengelig materiell klart for været og forholdene som er meldt imorgen tidlig. Ta forbehold og sko deg og bilen etter forholdene.

Publisert: 11. november 2019
Bilde av en overgrodd hekk

Klipping av hekker og busker

Har du husket å sjekke om hekker og busker på din eiendom hindrer god sikt?

Publisert: 01. oktober 2019
20160817_122808_450x800_cropped_442x321

Bygging av snuplass og kantstopp for buss langs Kjærnesveien

I løpet av uke 40 vil byggingen av snuplass og kantstopp for buss langs Kjærnesveien starte. 

Publisert: 27. september 2019
Fotografi av barn på sykkel i trafikken Foto: Trygg Trafikk

Skolestart og trafikksikkerhet

Snart skal mange små ut i trafikken, noen for første gang. Har du husket å sjekke om hekker og busker på din eiendom hindrer god sikt?

Publisert: 09. august 2019
Graving Moer utsnitt 1

Stenging av veier rundt Moer sykehjem

I forbindelse med utbyggingen av Moer sykehjem, må det legges nye vannledninger. Det betyr at noen veier i området blir stengt for biltrafikk, les mer på neste side om hvem som blir berørt og når gravingen skal skje.

Publisert: 12. juni 2019
Graving Moer utsnitt 1

Stenging av veier rundt Moer sykehjem

I forbindelse med utbyggingen av Moer sykehjem, må det legges nye vannledninger. Det betyr at noen veier i området blir stengt for biltrafikk, les mer på neste side om hvem som blir berørt og når gravingen skal skje.

Publisert: 27. mai 2019
parkert bil

Parkerte biler i veien gir oss problemer

Grunnet store snømengder er vi avhengige av plass i veien for å få brøytet skikkelig.

Publisert: 08. februar 2019
Oversiktsbilde av Ås sentrum med omegn

Rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet for Ås kommune

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år. Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, skoler, barnehager, velforeninger med flere.

Publisert: 07. februar 2019
Illustrasjonsbilde bru

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022

Vedtatt av kommunestyret i Ås, 20.06.2018

Publisert: 21. februar 2018
20171115_203029_450x800

Lys i Aschjemskogen

Det nye lyset i gang sykkelveitraseen gjennom Aschjemskogen er nå på.

Publisert: 17. november 2017
parkering forbudt illustrasjon

Nye trafikksikkerhetstiltak

Nye trafikksikkerhetstiltak er planlagt i områdene som tilgrenser den nye modulskolen på stadion. Dette er gjort for å bedre trafikksikkerheten for skoleelever i adkomstveiene til modulskolen.

Publisert: 26. juni 2017
Ås rådhus inngang Skoleveien

Informasjon fra Teknisk etat om skilt- og reklameinnretninger

Til næringsdrivende med publikumsrettet virksomhet i Ås sentrum. I ny kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.16, er det nå bestemmelser som regulerer blant annet utforming, antall og plassering av skilt og innretninger.

Publisert: 27. januar 2017
2016-08-16 Åpning sykkelvei Ås - Drøbak

Sykkelveien i Trolldalen mellom Ås og Drøbak offisielt åpnet

På grensen mellom Ås og Frogn kommune var det snorklipping for å markere at man nå kan sykle på en sammenhengende sykkelvei mellom Ås og Drøbak.

Publisert: 16. august 2016
Kommunevåpen Ås

Her kan du se kart over godkjente gravearbeider

All graving/arbeider på kommunal/offentlig grunn er søknadspliktig.

Publisert: 01. desember 2015
Kommunevåpen Ås

Gebyrer for gravesøknad 2019

Publisert: 06. november 2013