Logo for valg 2015 med riksløve i gull

Logo for valg 2015 med riksløve i gull

  

Valgdagene 2015

Les om hvor og når du kan stemme på valgdagene søndag 13. og mandag 14. september.

I Ås kommune kan du stemme på valgdagene:
Søndag 13. september 16:00 - 20:00
Mandag 14. september 09:00 - 21:00

Stemmesteder:

  • Brønnerud krets (Brønnerud skole, gymsalen)
  • Åsgård krets (Ås kulturhus, kinofoajeen)
  • Rustad og Holstad krets (Rustad skole, gymsalen)
  • Kroer krets (Kroer skole, gymsalen)
  • Nordby krets (Nordby ungdomsskole, aulaen)
  • Solberg krets* (Granheimtunet, Nordby eldresenter)

*Solberg krets: På grunn av enveiskjøring i Nordbyveien anbefaler vi at alle med mulighet går eller sykler til Granheimtunet.

Kart er tilgjengelig på valglokaler.no

For mer informasjon, besøk vår side om valg 2015 eller kontakt servicetorget på 64 96 20 00

Husk legitimasjon når du skal stemme! Valgkort er ikke nødvendig, men stemmegivningen går raskere dersom du har det med.