icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Kommunevåpen Ås

Kommunevåpen Ås

  

Valg av meddommere perioden 2017 - 2020

Ås kommunestyre har valgt meddommere med mer i møte 20.06.2016, se protokoll for sakene 52 – 57 med vedlegg her.

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er ikke noe krav til lekdommerens faglige bakgrunn. Begrunnelsen er at tiltalte skal "dømmes av sine likemenn". 

Ås kommunestyre skal velge meddommere/lagrettemedlemmer til Borgarting lagmannsrett, meddommere til Follo tingrett, jordskiftemeddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og faste møtefullmektiger ved Forliksrådet for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020. Det skal være likt antall kvinner og menn.

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er ikke noe krav til lekdommerens faglige bakgrunn. Begrunnelsen er at tiltalte skal "dømmes av sine likemenn". 

De som velges skal være alminnelige, hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet. Sammensetningen skal være slik at den representerer alle samfunnslag, aldersgrupper, etnisk bakgrunn og kultur.

Den som velges må ha gode norskkunnskaper og være personlig egnet.

Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året.

Du kan lese mer om lekdommerordningen, bl.a. oppgaver, godtgjørelser og veiledning, her: http://www.domstol.no/lekdommer

Det gjelder litt forskjellige krav for de forskjellige vervene.

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges, vedkommende må bl.a.:

  • være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start, 1. januar 2017.

  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i Ås på valgdagen, og

  • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling/konkursbehandling/konkurskarantene.

Noen personer er utelukket på grunn av stilling. Det gjelder stortingsrepresentanter, statsråder, ansatte ved domstolene, politiet, praktiserende advokater med flere.

Det kreves god vandel og vandelskontroll vil bli gjennomført.

De samme regler gjelder for øvrige lekdommerverv, med enkelte variasjoner:

  • Skjønnsmedlemmer har ingen øvre aldersgrense. Fagkyndighet må oppgis. Særlig aktuelle fagområder er bygningsvesen, jord- og skogbruk.

  • Jordskifte- og skjønnsmedlemmer må kunne ferdes i skog og mark.

  • Forliksrådsmedlemmer må være mellom 25 og 70 år den 1. januar 2017, og norske statsborgere. Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.

Spørsmål kan rettes til:

politisk.sekretariat@as.kommune.no eller postboks 195, 1430 Ås.

Spørsmål kan rettes til Politisk sekretariat v/Vibeke Berggård på telefon 64 96 20 04.

For de som er valgt ut, men enda ikke har fylt ut skjema om personopplysninger bes gjøre dette så snart som mulig. (Klikk på "Gi tilbakemelding" under, gjelder ikke de som har innvendinger til kandidater.)

[FORM HAS BEEN REMOVED]
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her