icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Rynkerose er en av flere fremmede prydplanter som er blitt en problemart. Foto: fra brosjyren Hagerømlinger - Fra prydplanter til svartelistearter. Fylkesmannen i Oslo og akershus

Rynkerose er en av flere fremmede prydplanter som er blitt en problemart. Foto: fra brosjyren Hagerømlinger - Fra prydplanter til svartelistearter. Fylkesmannen i Oslo og akershus

  

Unngå hagerømlinger – bruk kommunens hageavfallsmottak

Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av? I Oslo og Akershus er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis.

Truer mangfoldet:
Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste (www.artsdatabanken.no/) er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kjempespringfrø (se bilde) som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

Lever på hageavfallsmottak:
For å hindre at hageplanter spres i naturen er det viktig å levere avfall til hageavfallsmottak ved Bølstad. Finn mer informasjon om din kommune her: http://www.folloren.no/

Det er gratis å levere hageavfall til mottaket. For enkelte andre typer avfall må du betale. Derfor er det lurt å ta hageavfall og annet avfall hver for seg hvis du må kjøre flere runder.

Mer informasjon:
Mer informasjon om hagerømlinger finner du her: https://www.fylkesmannen.no/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Hageromlinger/

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her