Tuberkulose kontroll/tuberculosis screening

Informasjon om tuberkulose og åpningstid for kontroll

Information about tuberculosis screening and drop-in examination.

NB: Våre lokaler i Ås sentrum renoveres, se helsestasjonens hovedside for oppdatert informasjon

Drop-in hver tirsdag kl. 08.30 - 10.00 ved helsestasjon i Ås sentrum

Personer som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose regnes som smitteutsatte.  Norsk lov sier at alle som kan ha vært smittet av tuberkulose har plikt til å la seg undersøke. Personer som trenger behandling mot tuberkulose, får rett til opphold i Norge mens de blir behandlet, og behandlingen er gratis.

Tuberkulose er en alvorlig, men lite smittsom sykdom som kan behandles effektivt. Det kan gå mange år fra man blir smittet med tuberkulosebakterien til man blir syk, og bare de færreste utvikler sykdom.   Vanlige symptomer på tuberkulose er nyoppstått hoste som har vart i over 3 uker, smerter i brystet, nattesvette, redusert allmenntilstand, tretthet, dårlig matlyst og vekttap. Har du noen av disse symptomene må du snarest oppsøke fastlege eller legevakt.

In english

NB: Our facilities in Ås sentrum are being renovated. Please visit the health stations homepage for information

Drop-in every tuesday kl. 08.30 - 10.00 at helsestasjon i Ås sentrum

Tuberculosis screening is free in Norway. Remember to take your passport with you to your appointment!

People who come from countries with a high prevalence of tuberculosis are considered susceptible. Norwegian law requires anyone who may be infected with tuberculosis to be examined. (People who need treatment for tuberculosis have the right to stay in Norway for the duration of the treatment. The treatment is free.)

Tuberculosis is a serious but only somewhat contagious disease that is treatable. There can be many years between the time a person is exposed to tuberculosis and when they become ill, and only very few develop the disease. Common symptoms include a cough that has lasted for more than three weeks, pain in the chest, night sweats, generally feeling unwell, fatigue, loss of appetite and weight loss. If you are experiencing these symptoms, seek professional health care immediately