icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Tilskudd/underskuddsgaranti ved arrangementer

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Tilskudd til kulturarbeid

  Tema

  - Kultur og fritid

  Beskrivelse

  Tjenesten omfatter veiledning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangement og underskuddsgaranti/tilskudd til åpne kulturarrangementer, og Barne- og ungdomsorganisasjoner gis årlige driftstilskudd til egen virksomhet.

  Formål:
  Bidra til at innbyggerne får kulturarrangement av bredde og omfang. Bidra til at barne- og ungdomsorganisasjoner gis økonomisk grunnlag for egen virksomhet.

  Målgruppe

  Alle organisasjoner, lag eller enkeltpersoner i Ås kommune kan søke om tilskudd til gjennomføring av kulturarrangementer som er åpne for alle og som er offentliggjøres gjennom presse eller andre informasjonskanaler.
  Målgruppen for driftstilskudd er barne- og ungdomsorganisasjoner med medlemmer opp til 25 år. Tilskuddet er ment å dekke kulturarrangement som Støtten kan gis som tilskudd eller underskuddsgaranti.

  Kriterier/vilkår

  • For å kunne vurdere søknaden om tilskudd/underskuddsgaranti ved arrangement, stilles det spesifikke krav til søknaden (se saksgang).
  • Vi kan gi veiledning i forhold til planlegging og gjennomføring av arrangementer og tips om andre muligheter til tilskudd.
  • Vi i tillegg til konkret vurdering av søknaden
  • Ved driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner stilles det krav om at organisasjonene skal være demokratisk oppbygget..
  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  • Oppvekst- og kultursjefen er ansvarlig for tjenesten 
  • Tjenesten er ikke lovpålagt. Generelle klager kan fremsettes skriftlig til Oppvekst- og kulturetaten
  • Tilskudd/underskuddsgaranti ved arrangementer:
   Kontaktperson:kultursjef
   telefon 64 96 20 90
   mobiltelefon 959 39 720
   Camilla.Saebjornsen@as.kommune.no
  • Tilskudd til kulturarbeid:
   Kontaktperson:
   Camilla Sæbjørnsen
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Arrangement

  • Det er utarbeidet et søknadsskjema som kan benyttes. Søknadsskjemaet fås ved henvendelse Servicekontoret
  • Følgende krav stilles til søknaden:
   Søknaden må være skriftlig og skal inneholde følgende dokumentasjon;
   Beskrivelse av tiltaket
   Budsjett for tiltaket
  • Det må søkes i god tid før arrangementet skal gjennomføres
  • Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti etter at arrangementet er gjennomført
  • Ingen søknadsfrist
  • Saksbehandlingstid er inntil 14 dager, forutsatt at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger

  Tilskudd til kulturarbeid

  • Det er utarbeidet et eget søknadsskjema, som skal benyttes
  • Tilskuddet fordeles en gang pr. år med søknadsfrist 15. mars
  • Søknaden må være skriftlig og skal inneholde følgende dokumentasjon;
   Årsmelding fra siste driftsår
   Revidert regnskap fra siste driftsår
   Årsbudsjett
   Medlemsoversikt (navn og fødselsdato)
   Evt. annen dokumentasjon
  • Saksbehandlingstid er 4 uker, forutsatt at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Ås kulturhus
  Telefon:64 96 20 91
  Epost:myfanwy.moore@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Moerveien 1, 1430 Ås

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Oppvekst og kultur
  Telefon:64 96 21 01
  Epost:ellen.benestad@as.kommune.no
  Nettadresse:http://www.as.kommune.no
  Postadresse:Boks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1
  Åpningstid:08.00-15.00

  Kontaktpersoner

  Navn:Camilla Sæbjørnsen
  Tittel:Kultursjef
  Telefon:64 96 20 90
  Mobil:959 39 720
  Epost:Camilla.Saebjornsen@as.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-07-07 13:52