icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Tilskudd/underskuddsgaranti ved arrangementer

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Tilskudd til kulturarbeid

Tema

- Kultur og fritid

Beskrivelse

Tjenesten omfatter veiledning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangement og underskuddsgaranti/tilskudd til åpne kulturarrangementer, og Barne- og ungdomsorganisasjoner gis årlige driftstilskudd til egen virksomhet.

Formål:
Bidra til at innbyggerne får kulturarrangement av bredde og omfang. Bidra til at barne- og ungdomsorganisasjoner gis økonomisk grunnlag for egen virksomhet.

Målgruppe

Alle organisasjoner, lag eller enkeltpersoner i Ås kommune kan søke om tilskudd til gjennomføring av kulturarrangementer som er åpne for alle og som er offentliggjøres gjennom presse eller andre informasjonskanaler.
Målgruppen for driftstilskudd er barne- og ungdomsorganisasjoner med medlemmer opp til 25 år. Tilskuddet er ment å dekke kulturarrangement som Støtten kan gis som tilskudd eller underskuddsgaranti.

Kriterier/vilkår

 • For å kunne vurdere søknaden om tilskudd/underskuddsgaranti ved arrangement, stilles det spesifikke krav til søknaden (se saksgang).
 • Vi kan gi veiledning i forhold til planlegging og gjennomføring av arrangementer og tips om andre muligheter til tilskudd.
 • Vi i tillegg til konkret vurdering av søknaden
 • Ved driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner stilles det krav om at organisasjonene skal være demokratisk oppbygget..
aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 • Oppvekst- og kultursjefen er ansvarlig for tjenesten 
 • Tjenesten er ikke lovpålagt. Generelle klager kan fremsettes skriftlig til Oppvekst- og kulturetaten
 • Tilskudd/underskuddsgaranti ved arrangementer:
  Kontaktperson:kultursjef
  telefon 64 96 20 90
  mobiltelefon 959 39 720
  Camilla.Saebjornsen@as.kommune.no
 • Tilskudd til kulturarbeid:
  Kontaktperson:
  Camilla Sæbjørnsen

Saksbehandling

Arrangement

 • Det er utarbeidet et søknadsskjema som kan benyttes. Søknadsskjemaet fås ved henvendelse Servicekontoret
 • Følgende krav stilles til søknaden:
  Søknaden må være skriftlig og skal inneholde følgende dokumentasjon;
  Beskrivelse av tiltaket
  Budsjett for tiltaket
 • Det må søkes i god tid før arrangementet skal gjennomføres
 • Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti etter at arrangementet er gjennomført
 • Ingen søknadsfrist
 • Saksbehandlingstid er inntil 14 dager, forutsatt at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger

Tilskudd til kulturarbeid

 • Det er utarbeidet et eget søknadsskjema, som skal benyttes
 • Tilskuddet fordeles en gang pr. år med søknadsfrist 15. mars
 • Søknaden må være skriftlig og skal inneholde følgende dokumentasjon;
  Årsmelding fra siste driftsår
  Revidert regnskap fra siste driftsår
  Årsbudsjett
  Medlemsoversikt (navn og fødselsdato)
  Evt. annen dokumentasjon
 • Saksbehandlingstid er 4 uker, forutsatt at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Ås kulturhus
Telefon:64 96 20 91
Epost:myfanwy.moore@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Moerveien 1, 1430 Ås

Ansvarlig enhet

Avdeling:Oppvekst og kultur
Telefon:64 96 21 01
Epost:ellen.benestad@as.kommune.no
Nettadresse:http://www.as.kommune.no
Postadresse:Boks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1
Åpningstid:08.00-15.00

Kontaktpersoner

Navn:Camilla Sæbjørnsen
Tittel:Kultursjef
Telefon:64 96 20 90
Mobil:959 39 720
Epost:Camilla.Saebjornsen@as.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-07-07 13:52