icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
Hule eiker er en utvalgt naturtype. Foto: Dan Aamlid

Hule eiker er en utvalgt naturtype. Foto: Dan Aamlid

  

Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak 2018 med søknadsfrist 15. januar.

Det er en rekke tilskuddsordninger for økonomisk støtte til kommuner, organisasjoner, forskningsinstitsjoner, private virksomheter og privatpersoner som vil sette i verk tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge.

Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger kan du søke om tilskudd til naturforvaltningstiltak. Det settes årlig i verk en rekke tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge, hvor ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturminner, klima m.m. For å lykkes med miljøarbeidet, må styresmaktene samarbeide med andre aktører.

Det er en rekke tilskuddsordninger for økonomisk støtte til kommuner, organisasjoner, forskningsinstitsjoner, private virksomheter og privatpersoner som vil sette i verk tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge.

Eksempler på tilskudd er : prioriterte arter, truede arter, truede naturtyper, utvalgte kulturlandskap i jordbruket, prioriterte kulturlandskapsområder.

Full oversikt over tilskuddordninger finnes på Klima- og miljødepartementes sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/

Søknader sendes via Miljødirektoratet sitt søknadssystem: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/