icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Vann og avløp   ›   Tilkobling og avlesning av vannmåler

Vann og avløp – abonnementsvilkår

Tips en venn Skriv ut

Tilkobling

For å koble private ledninger til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Dette kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg er i forskriftsmessig stand. Hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger, skal du som abonnent få informasjon i rimelig tid.

Avlesning

Ås kommune har vedtok at fra 1.1.2007 skal alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett skal være tilknyttet vannmåler som utleveres av kommunen. Eier/fester av eiendommen bekoster måler samt montering av måleren. Målt forbruk danner grunnlaget for beregning av årsgebyrer for vann og avløp. Abonnentene er forpliktet til å foreta avlesning av vannmåleren 31.12.hvert år, og sende informasjon om målerstanden umiddelbart til kommunen. (Link til elektronisk avlesningsskjema.)

Vann og avløpsgebyrer

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Med abonnent menes eier/ fester av eiendom som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Størrelsen på gebyrene fastsettes av kommunestyret, og fremkommer av serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser for de ulike tjenestene.

Gebyrene er basert på selvkost, slik at abonnenten kun betaler for bruk av vann og det det koster kommunen å vedlikeholde og legge nye ledninger.

Eieren av fast eiendom, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat samledning, er pliktig til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer. Eieren står ansvarlig for betaling av gebyrene. Gebyrene omfatter tilknytningsgebyr for vann og for avløp og årsgebyr for vann og for avløp.