Kemnreren i Follo logo

Kemnreren i Follo logo

  

Tidligere skatteoppgjør for personlig næringsdrivende

Personlig næringsdrivende og deres ektefeller bør merke seg at i år får de også løpende skatteoppgjør.
De første får skatteoppgjøret sitt fra 25. juli. Personer som driver enkeltpersonforetak regnes som personlig næringsdrivende.
- Mange personlig næringsdrivende får i år tidligere skatteoppgjør enn de er vant til. Det er hyggelig for alle som får igjen på skatten, mens de som får restskatt må være klar over at de i år kan få forfall tidligere enn de er vant med fra foregående år, sier kemner Sverre Halvorsen i Follo.
Frist for innbetaling av restskatt er tre uker etter skatteoppgjør, men tidligst 20. august. Private næringsdrivende har tidligere fått skatteoppgjøret i oktober. De som får restskatt i skatteoppgjøret 25. juli må altså betale denne tre måneder tidligere enn før.
For å unngå restskatten med tilhørende rentetillegg kan det betales inn tilleggsforskudd. Siste frist for dette er 31. mai.
Skatteoppgjøret for de fleste lønnstakere og pensjonister kommer mandag 25. juni. Verken kemner eller skatteetaten kan si når den enkelte skattyter får sitt skatteoppgjør.
Fakta om årets skatteoppgjør
Første skatteoppgjørspulje er 25. juni, men denne omfatter kun lønnsmottakere og pensjonister. Fra 25. juli er det løpende skatteoppgjør, og disse inkluderer også personlig næringsdrivende og deres ektefeller. Siste skatteoppgjørspulje er på utleggsdato 17. oktober.
Skatteoppgjørene sendes ut etter hvert som selvangivelsene er ferdig behandlet. Det er derfor ikke mulig å gi informasjon om når den enkeltes skatteoppgjør er klart.
Restskatt over kr 1 000 skal betales i to terminer og forfaller tre og åtte uker etter skatteoppgjørsdato. Det tidligste forfall er imidlertid ikke før 20. august.
Kontaktperson
Kemneren i Follo
66 81 90 90