Ås rådhus

Ås rådhus

  

Telefon- og besøkstider for byggesaksavdelingen

Telefon- og besøkstidene er mandag, onsdag og torsdag mellom klokken 12.00-15.30.