icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kultur   ›   Ås internasjonale kultursenter   ›   Arbeidsfremmende tiltak/employment promotion measures   ›   Sy kurs/sewing courses
Image-1 (3)
Prosject Possibility
Image-1 (4)
Prosject Possibility
Image-1
Prosject Possibility
Image-1 (3)
Prosject Possibility
Image-1 (4)
Prosject Possibility
Image-1
Prosject Possibility
  

Project Possibility

Opplæring, arbeidstrening, sysselsetting og lokal produksjon.

I samarbeid med den norske klesdesigneren Malin Håvarstein Nilsen,Håvarstein Couture, er dette kurset utformet slik at deltagerne lærer seg å sy et enkelt bærenett og gjennom den prosessen har de fått grunnleggende ferdigheter i å håndtere en symaskin og i søm. Etter endt grunnkurs kan deltagere øve på å lære bort til andre igjen, samtidig som at de kan produsere bærenett for salg.  Produksjonen av bærenett gjøres av resirkulert materiale og på merkelappen som er festet på, kan man se en signatur fra den som har sydd og adressen til et nettsted hvor man kan lese mer om prosjektet.

Dette prosjektet kan imøtekomme noen av utfordringen vi står ovenfor i dag når det kommer til å integrere og sysselsette nyankomne flykninger, være med på å skape et litt mer meningsfylt og verdig opphold på et asylmottak og gi deltagere en aktivitet som de kan få nytte av, enten de blir bosatt eller returnerer til sitt hjemland. Dette prosjektet kan også være med på å fremme lokal og bærekraftig produksjon og på sikt være en mulighet for å kunne produsere produkter som norsk mote- og tekstilbransje etterspør.

Artikkel i kulturmagasinet Plnty 2016

Artikkel i kulturmagasinet Plnty 2017

English:

Education, job training, employment and local production.

In cooperation with the Norwegian fashion designer Malin Håvarstein Nilsen this course is designed so that participants learn to sew a shopping bag and through the process they have gained basic skills in managing a sewing machine and sewing. After completing the basic course participants may practice to teach to others, while they can produce shopping bags for sale. Production of carrier networks made of recycled material and on the label affixed to, one can see a signature of the person who made it and address of a website where you can read more about the project.

This project can accommodate any of the challenge we face today when it comes to integrate and employ newly arrived refugees, help to create a little more meaningful and worthwhile stay in a refugee center and give participants an activity that they can benefit from, whether they are resident or returning to their homeland. This project can also help to promote sustainable local production and eventually be an opportunity to produce products that Norwegian fashion- and textile industry request.

Article in culture magazine Plnty 2016

Article in culture magazine Plnty 2017

للمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هنا