icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kommunale områder   ›   Vei, gate og parkering
Graving Moer utsnitt 1

Stenging av veier rundt Moer sykehjem

I forbindelse med utbyggingen av Moer sykehjem, må det legges nye vannledninger. Det betyr at noen veier i området blir stengt for biltrafikk, les mer på neste side om hvem som blir berørt og når gravingen skal skje.

Tips en venn Skriv ut

BA ANLEGG AS er hyret inn for å ta utgravningsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av nytt sykehjem på Moer.

Det skal legges en ny vannledning i området. Den eksisterende vannledning, som i dag går under der det nye bygget skal plasseres, fjernes. Vannledningen skal gå fra Sagaveien og inn til Moer sykehjem. Se tegning under, traseen er merket gult.

Graving Moer utsnitt 1

 

Får å få til dette blir vi nødt til å stenge noen veier mens arbeidet pågår. Vi vil lage veier slik at fotgjengere kan komme forbi arbeidstedet. Vi vil starte med å grave i området som er markert gult under.

Graving Moer utsnitt 2

 

Den første biten vil ta cirka 3 uker. Blå stiplet linje gjelder for biler og rød stiplet linje gjelder for gående og syklende. Legger ved arbeidsvarslingsplanen for dette arbeidet, se tegning.

 

Graving Moer utsnitt 3

 

Det er vanskelig å gjøre slike jobber lydløst, og vi beklager den ulempen dette måtte påføre dere. Vi prøver å gjøre dette så skånsomt som mulig for de som blir berørt. Vår arbeider fra 07.00 til 19.00 i ukedagene mandag til fredag.
Fint om dere informerer barna deres om dette så de ikke leker eller presser seg forbi sperringene. Det vil være store maskiner i området, så vær forsiktig.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
BA ANLEGG AS ved Joakim Hjellnes – joakim@ba-anlegg.no, telefon: 406 01 957