icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vei, gate og parkering
Graving Moer utsnitt 1
  

Stenging av veier rundt Moer sykehjem

I forbindelse med utbyggingen av Moer sykehjem, må det legges nye vannledninger. Det betyr at noen veier i området blir stengt for biltrafikk, les mer på neste side om hvem som blir berørt og når gravingen skal skje.

BA ANLEGG AS er hyret inn for å ta utgravningsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av nytt sykehjem på Moer.

Det skal legges en ny vannledning i området. Den eksisterende vannledning, som i dag går under der det nye bygget skal plasseres, fjernes. Vannledningen skal gå fra Sagaveien og inn til Moer sykehjem. Se tegning under, traseen er merket gult.

Graving Moer utsnitt 1

 

Får å få til dette blir vi nødt til å stenge noen veier mens arbeidet pågår. Vi vil lage veier slik at fotgjengere kan komme forbi arbeidstedet. Vi vil starte med å grave i området som er markert gult under.

Graving Moer utsnitt 2

 

Den første biten vil ta cirka 3 uker. Blå stiplet linje gjelder for biler og rød stiplet linje gjelder for gående og syklende. Legger ved arbeidsvarslingsplanen for dette arbeidet, se tegning.

 

Graving Moer utsnitt 3

 

Det er vanskelig å gjøre slike jobber lydløst, og vi beklager den ulempen dette måtte påføre dere. Vi prøver å gjøre dette så skånsomt som mulig for de som blir berørt. Vår arbeider fra 07.00 til 19.00 i ukedagene mandag til fredag.
Fint om dere informerer barna deres om dette så de ikke leker eller presser seg forbi sperringene. Det vil være store maskiner i området, så vær forsiktig.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
BA ANLEGG AS ved Joakim Hjellnes – joakim@ba-anlegg.no, telefon: 406 01 957