icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Fotografi av barn på sykkel i trafikken Foto: Trygg Trafikk

For å hjelpe til med å forhindre trafikkulykker, ber vi innbyggere i Ås kommune se om det er vegetasjon fra deres hage som vokser ut i veien. Foto: Trygg Trafikk

  

Skolestart og trafikksikkerhet

Snart skal mange små ut i trafikken, noen for første gang. Har du husket å sjekke om hekker og busker på din eiendom hindrer god sikt?

Det er snart skolestart, og igjen vil det være mange barn og unge som går eller sykler til skolen. Tiltak for å forhindre trafikkulykker som involverer skoleelever og andre trafikanter er spesielt viktig.

Klipping av hekker og busker

I følge Vegvesenets analyser, er dårlig sikt og vegetasjon alene ansvarlig for 13 prosent av ulykkene på norske skoleveier.

For å hjelpe til med å forhindre trafikkulykker, ber vi innbyggere i Ås kommune se om det er vegetasjon fra deres hage som vokser ut i veien.

Skolevei, krav til sikt.jpgIllustrasjon som viser klipping av hekk

 

 • Vegetasjon som vokser ut i veien og hindrer sikten kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Det er spesielt i svinger og kryss at vegetasjon fører til dårlig sikt. Folk som bor langs veier må beskjære trær, hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet.
  Les mer i brosjyren til Statens vegvesen om klipp av hekk og busk.
   
 • Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekker og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørseler.
   
 • Vegetasjon skal holdes innenfor egne eiendomsgrenser. Som hovedregel skal det være om lag 1,5 meter fra eiendomsgrense til veikant. Tomtens eiendomsgrenser er oppmerket med grensemerker rundt tomten.
  Du kan også finne eiendomsgrensen din ved å besøke Follokart og søke opp din adresse.
   
 • Dersom vegetasjon som står på privat grunn vokser utover kommunal veigrunn, kan kommunen etter vegloven kreve at privat vegetasjon beskjæres. I siktsoner i kryss skal det det ikke være vegetasjon som er høyere enn 50 cm over veien.
   
 • Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør (klippe for egen hekk), hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes. Du kan melde fra om dette i "Meld en feil". Takk for hjelpen!

La bilen stå - senk farten

Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.

Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre.

Husk at mange 5/6-åringer skal ut på skoleveien for første gang - senk farten og vis hensyn.

Trygg trafikk har flere gode råd til deg som har barn som går eller sykler til skolen

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her