icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler og er et sted du kan gå for å få en helseundersøkelse eller for å snakke med noen. Alle elever blir tatt godt imot og tjenesten har taushetsplikt.

 • Generelt om tjenesten

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Serviceerklæring

  "Vi lover"

  • Veiledning, råd og støtte for barn og foreldre eller andre i barnas omgivelser
  • Vaksinasjon etter anbefalt program
  • Vurdering av barn i forhold til utvikling og hjelp/henvisning videre v/ behov
  • Være voksenpersoner som barn selv kan ta kontakt med ved behov

  1.klasse: 1.klasseundersøkelse ved helsesøster og evt. skolelege
  3. klasse: Tilbud om vaksine mot poliomyelitt, høyde og vekt
  6. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri og stivkrampe, høyde og vekt
  7. klasse: Tilbud om vaksinering mot meslinger, kusma og røde hunder
  Ut over dette har vi selektiv oppfølging av enkeltbarn og driver helseopplysning .

  Skolelegens arbeid er av forebyggende art og skal ikke omfatte behandling. Arbeidet administreres av helsesøster. Skolelegen er medisinsk sakkyndig. Fysioterapeut er tilgjengelig ved behov.

  "For at vi skal kunne oppfylle dette..."

  At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen.

  ___

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ansvarlig for tjenesten er enhet for forbyggende helsetjeneste med hovedlokaler i Vektergården, Moervn.5, 3.etg.Tlf. 64 96 22 40
  Til hver skole er det tilknyttet en helsesøster. Helsesøster er tilstede på skolen 1-2 dager pr. uke.
  Opplysninger om kontortid på den enkelte skole får du ved å henvende deg til enhet for forebyggende helsetjeneste Tlf. 64 96 22 40 eller den enkelte skole.
  Opplysninger om barnet registreres i helsekort/datajournal som følger barnet fra det er født til det går ut av grunnskolen (jfr. lov om helsepersonell kap.8 §39). Vaksineregistrering overføres til det nasjonale registeret SYSVAK.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
   
  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Forebyggende helsetjenester
  Telefon:64 96 22 40
  Epost:helsestasjonen@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1430 Ås
  Besøksadresse:Ås ungdomsskole, Mellomveien 4, 1430 Ås

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Helse og mestring
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:post@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 10:35