icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barn, unge og familie   ›   Helsestasjon   ›   Skolehelsetjenesten   ›   Skolehelsetjenesten 8-10. trinn

Skolehelsetjenesten 8-10. trinn

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen 8-10 trinn

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevens fysiske og  psykiske helse og forebygge  sykdom og skader. Tilbudet er gratis.

Vi tilbyr :

Kropp og følelser

Tiden på ungdomsskolen er fin og utfordrende for både elever og foreldre. Elevene utvikler seg kroppslig og følelsesmessig. Det krever mot av den unge å sette egne grenser og ta positive valg. Venner betyr mye, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

Aktuelle tema i skolehelsetjenesten:

 • Trivsel/ klassemiljø/skolefravær/mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling, sex og samliv, prevensjon
 • Fysisk og psykisk smerte; magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Utfordringer når foreldrene ikke bor sammen
 • Nettvett/ nettbruk
 • Hørselstesting

Samarbeid

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og andre hjelpetjenester som Familieteamet og Helsestasjon for ungdom og studenter . Helsesykepleier kan formidle kontakt for elever og familier eller det kan tas direkte kontakt.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Fast program for skolehelsetjenesten i ungdomsskolen:

 • 7.kl eller 8.kl: Informasjon om tjenesten på foreldremøte

 • 8.kl: Individuell helsesamtale inkludert veiing og måling av alle elever. Innhenting av helseopplysninger fra foresatte i forkant.

  Undervisning om psykisk helse

 • 9.kl: Dialogkonferanse: refleksjon rundt bruk av rusmidler,

  Seksualundervisning.

 • 10.kl: Vaksine mot difteri, kikhoste, stivkrampe og polio

  Undervisning om stressmestring.

Før skoleslutt gis helseinfo i klassene om videre helsetilbud

Individuell oppfølging etter behov.

Journalføring

Alle elever har en journal i skolehelsetjenesten. Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10.kl. Den inneholder helseopplysninger og vaksinestatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser( jfr. Forskrift om pasientjournal). Etter 10.kl. lukkes journalen. Dersom dere flytter i løpet av ungdomsskoletiden, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år( jf. Pasient og brukerrettighetsloven §3-4).

Vaksiner

Når elevene går ut av ungdomsskolen avsluttes barnevaksinasjonsprogrammet, og man må selv følge opp med vaksinasjoner som trengs. Les mer på: https://www.fhi.no/sv/vaksine/

Egne vaksiner finner man på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner