icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barn, unge og familie   ›   Helsestasjon   ›   Skolehelsetjenesten   ›   Skolehelsetjenesten 1-7. trinn

Skolehelsetjenesten 1-7. trinn

Skolehelsetjenesten barneskolen, 1-7 trinn

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonstjenesten til barn og foresatte. Formålet er å fremme elevens fysiske og  psykiske helse og forebygge  sykdom og skader.Tilbudet er gratis.

Ta kontakt

Helsesykepleier er på skolene til faste tider.
Om nødvendig kan helsesykepleier også kontaktes gjennom helsestasjonen, tlf. 64962240.

Helse og utvikling


Tema vi ofte møter i skolehelsetjenesten i barneskolen er:

 • trivsel, klassemiljø, mobbing
 • når eleven ikke vil/ gruer seg til å gå på skolen
 • pubertet og vekstutvikling
 • spørsmål vedrørende psykisk helse, hørsel, søvn, sengevæting og andre plager.

Barnet i familien

Barn vil ofte påvirkes av hvordan en har det i familien. Noen ganger kan familier komme i en vanskelig livssituasjon (f.eks. samlivsbrudd, fysisk og psykisk sykdom, rus, tap av nære). Skolehelsetjenesten oppfordrer til å informere om dette til skolen og/eller helsesøster, slik at barnet kan møtes på en god måte i en vanskelig livssituasjon.

Samarbeid

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og andre hjelpetjenester. En utvidet del av vår tjeneste er Barneteamet og Familieteamet som bl.a. kan gi foreldreveiledning .Helsesykepleier kan formidle kontakt med disse tjenestene for elever og familier.

Helsesykepleier har taushetsplikt. Det tas kontakt med foreldrene for samtykke til videreformidling eller innhenting av informasjon om barnet hvis dette trengs.

Fast program for skolehelsetjenesten i barneskolen:

 • 1.kl: Skolestartundersøkelse med elev og foresatte tilstede på skolen der barnet går( På Åsgård og Sjøskogen vil det som et prøve prosjekt fra høsten -18 også være tilbud om undersøkelse av lege som del av skolestartsundersøkelsen).

 • 2.kl: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste

 • 3.kl: Høyde og vektmåling av alle og tilbud om oppfølging ved behov

 • 4.kl: Delta på voldsforebyggende undervisning fra krise og incestsenteret

 • 5.kl. Helseopplysning i grupper med tema pubertet

 • 6.kl: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder ( MMR). Delta på voldsforebyggende undervisning fra krise og incestsenteret

 • 7.kl: Tilbud om HPV-vaksine

Journalføring

Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Når barnet begynner på skolen overføres journalen til skolehelsetjenesten. Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10.kl. Den inneholder helseopplysninger og vaksinestatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser ( jfr. Forskrift om pasientjournal).

Gi oss beskjed når dere flytter

Vi sender da journalen til den nye skolehelsetjenesten, slik at de kan følge opp barnet videre.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år( jf. Pasient og brukerrettighetsloven §3-4).

Vaksiner

Har du spørsmål ang vaksiner kan du spørre oss eller lese på: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

Egne vaksiner finner man på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner