icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Skatteinnfordring, arbeidsgiverkontroll og veiledning

Generelt om tjenesten

Tema

- Økonomi

Beskrivelse

Hovedoppgavene er følgende:

 • Lettere innfordringer: (purringer, bet.avt.,påleggstrekk) 
 • Tyngre innfordringer: (utleggsforretninger, tvangsbegjæringer, konkursbegjæringer) 
 • Føringer i skatteregnskapet 
 • Avregning 
 • Skatteutvalgssaker 
 • Arbeidsgiverkontroller 
 • Informasjon overfor arbeidsgivere 
 • Behandling av lønns- og trekkoppgaver

Formål:
Få korrekt, rettidig innrapportering og innbetalinger. Gi skatteyterne riktig skatteoppgjør  og kommunen korrekte skatteinntekter

Målgruppe

Arbeidsgivere, skatteytere, regnskapsførere, revisorer, advokater og offentlige kontorer

Kriterier/vilkår

 • Servicetorget oppbevarer informasjon vedrørende arbeidsgivere
 • Skatteseksjonen skal innkreve skatter og avgifter som blir fastsatt av likningsmyndighetene
 • Skatteseksjonen skal bistå skattytere som ikke har mottatt lønnskvitteringer fra arbeidsgiver eller fått godskrevet trukket skatt ved avregningen
 • Skatteseksjonen skal utstede skatteattest ved forespørsel
 • Skatteseksjonen skal gi veiledning og svare på spørsmål vedrørende innbetaling av skatter og avgifter
 • Skatteseksjonen skal kontrollere og veilede arbeidsgivere i Ås slik at korrekte innbetalinger og fullstendige oppgaver blir gitt til det offentlige
aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

 • Yter god service, er blide og imøtekommende, samarbeidsvillige og tar seg tid til å lytte
 • Er tilgjengelige og kan overlappe hverandre slik at publikum får den hjelp de trenger
 • Tilrettelegger slik at innbetaling av skatter og avgifter kan skje til fastsatte forfall
 • Har tilstrekkelig materiell tilgjengelig og tilrettelegger slik at arbeidsgivere kan innrapportere til fastsatte frister
 • Gir mest mulig rettferdig og lik behandling
 • Er oppdaterte innen lover og regler slik at vi kan gi korrekte opplysninger og god veiledning
 • Informerer publikum om deres rettigheter og plikter
 • Tar avgjørelser eller gir midlertidig svar innen 10 dager

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

 • Innrapporteringen fra arbeidsgivere er korrekt
 • Innbetaling av skatter og avgifter skjer til rett tid
 • Arbeidsgiverne er samarbeidsvillige ved å legge frem regnskap og de nødvendige opplysninger vi ber om
 • Publikum gir oss de opplysningene som er nødvendig for å kunne gi en rettferdig og god behandling
___

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ås kommune, skatteseksjonen, Postboks 195, 1431 ÅS
Besøksadresse: Rådhusplassen 29 2 et. 1430 Ås
Bankkonto for innbetaling av skatt: 7855 05 02142 ___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Økonomi

Kontaktpersoner

Navn:Emil Schmidt
Tittel:Økonomisjef
Epost:Emil.Schmidt@as.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:34