icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Kommunale områder   ›   Aktuelt om kommunale områder
Lekeplass fotografert ovenfra

Lekeplass fotografert ovenfra

Skap lek og liv i ditt nærområde!

Har du lyst til å gjøre noe med fellesområdet i ditt boligfelt? Nå kan velforeninger og borettslag søke oss om penger til tiltak i friområder.

Tips en venn Skriv ut

Vi har 100 000,- som er satt av til nye tiltak og vedlikehold av friområder og lekeplasser i boligfelt.

Nå ønsker vi oss søknader fra engasjerte innbyggere i hele Ås, slik at midlene kommer best mulig til nytte.

Dette må være med i søknaden

 • Beskrivelse av tiltaket
  (Hva dere ønsker å gjennomføre, tidsplan for prosjektet osv.)
 • Kartskisse
  (Hent kart på vår kartportal eller spør om å få tilsendt på e-post fra servicetorget@as.kommune.no)
 • Kostnadsoverslag
 • Finansiering
  (Skal andre bidra med midler, eller søkes det om å få dekket hele beløpet)
 • Navn og adresse til kontaktperson

Kontaktinformasjon

Søknaden sendes til post@as.kommune.no eller leveres til Servicetorget på Rådhuset

Merk emnefeltet/konvolutten med:
19/01691Søknad om tiltak på friområder + (Ditt navn på tiltaket)

Frist 11.08.2019

Eventuelle spørsmål rettes til:
Arnt Martin Kvæstad
ArntMartin.Kvaestad@as.kommune.no