icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Service-tekniker

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Servicetekniker monterer og demonterer tekniske hjelpemidler, nøkkelbokser og trygghetsalarmer.

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om vaktmestertjeneste, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Serviceerklæring - snømåking,montering/demontering tekniske hjelpemidler
Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Merknader

Service-tekniker er tilknyttet Driftsavdelingen i Helse- og sosial med egen enhetsleder. Informasjon om tjenesten kan fås på servicetorget eller i Forvaltningsenheten.

Servicetorget:
Rådhuset, Boks 195, 1431 Ås Tlf. 64 96 20 00.

Forvaltningsenheten:
Tunveien 2, 1430 Ås, Boks 195, 1431 Ås Tlf. 64 96 25 90.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Forvaltning voksne
Telefon:64 96 25 90
Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

Kontaktpersoner

Navn:Gry Mathisen
Tittel:Enhetsleder
Telefon:64 96 25 05
Epost:gry.mathisen@as.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-11-07 12:48