icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
Dalsbekken i Slorene naturvernområde. Området forvaltes av Oppegård, Ski og Ås kommuner. Foto: Ane Tingstad Grav

Dalsbekken i Slorene naturvernområde. Området forvaltes av Oppegård, Ski og Ås kommuner. Foto: Ane Tingstad Grav

Seminar om biologisk mangfold i Follo

22. november inviterte kommunale miljøvernrådgivere i Follo til et fagseminar hvor temaet var biologisk mangfold i regionen. 

Tips en venn Skriv ut

Målgruppen for seminaret var folkevalgte og ansatte i kommunene som jobber med naturfaglige arbeidsoppgaver. Seminaret ble avholdt i kulturhuset på Ås med presentasjoner fra en rekke inviterte eksperter fra bl.a. regionale og lokale myndigheter samt forskningsmiljøet.

Noen av temaene som ble tatt opp var økosystemer knyttet til dammer, fremmede arter, hjorteviltforvaltning og status for sjøfuglbestanden i Oslofjorden. Rundt 70 oppmøtte fikk servert fagligpåfyll og de siste nyhetene om utfordringer knyttet til det lokale naturmiljøet vårt.

På seminaret informerte Ellen Lien fra fylkesmannen også om rundskriv T-2/16 som klargjør miljøforvaltningens innsigelsespraksis.

Presentasjoner fra seminaret:
0 Seminarprogram
1 Naturen i Follo. Terje Blindheim
2 Naturmangfoldlovens prinsipper. Catrine Curle
3 Forskrift om fremmede organismer. Catrine Curle
4 Sjøfugler i Oslofjorden. Svein Dale
5 Hjortevilt og forvaltningsstruktur. Øystein Toverud
6 Hvor lever elgen i Follo. Vidar Holthe
7 Storsalamanderens funksjonsområde. Børre K. Dervo
8 Hule eiker. Anne Sverdrup-Thygeson
9 Snegler-Nemaslug. Erling Fløistad
10 Hummerfredningsområder. Pål Otto Hansen
11 Ålegras og stillehavsøsters Oslofjorden. Eli Rinde
12 Kunstige sandstrender. Catrine Curle

Se også følgende rapporter som ble henvist til i presentasjonen til Terje Blindheim:

Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Rapport nr. 5/2014

Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus. BioFokus-rapport 2016-12

Hule eiker i Oslo og Akershus. BioFokus-rapport 2016-10  

Tips! Les mer om Natur og klima på vår samleside og abonner på varsler i kategorien "Natur og klima" i Ås kommunes app.