Selvbetjening

Vi har flere muligheter for selvbetjening, som gjør at du kan løse mange av dine oppgaver hjemmefra. Mange søknader og skjemaer som brukes i kontakt med oss er elektroniske.

Trenger du hjelp eller veiledning, kontakter du servicetorget.

Noen av selvbetjeningsløsningene er ikke driftet av Ås kommune, men brukes helt eller delvis av kommunen for registrering av søknader og opplysninger. Vi kan ikke hjelpe deg med tekniske problemer knyttet til disse løsningene, men vi hjelper deg gjerne med å finne riktig kontaktinformasjon.