icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 2. halvår 2012
  

Saksdokumenter 2. halvår 2012

2012 08 27 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 27.08.2012 kl. 15.00

2012 08 28 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte 28.08.2012 kl. 17.30 i Ås rådhus, Store salong.

2012 08 28 Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets møte holdes i Lille sal i Kulturhuset fra kl 18.30 den 28. august. Møtene er vanligvis åpne for publikum.

Innkallingen

Protokollen

2012 08 29 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 29.08.2012 kl. 16.30

2012 08 29 Valgstyre

Valgstyret (formannskapet) har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 29.08.2012 kl. 18.30. NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

2012 08 29 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 29.08.2012 kl. 18.30.

2012 08 30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 30.08.2012 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2012 08 30 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte 30.08.2012 kl.18.30 i Ås rådhus - kulturhuset, Store salong.

2012 08 30 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 30.08.2012 kl. 18.00.

2012 09 12 Vedlegg: Ås kommunes deltakelse i Europan 12

Behandlingsrekkefølge: Formannskap 29.08.2012 og kommunestyre 12.09.2012

2012 09 10 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal, 10.09.2012 kl. 15.30.

2012 09 12 Formannskapet

Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal, 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

2012 09 25 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte NB! Tirsdag 25.09 kl. 16.30, i Lille sal i Ås rådhus

2012 09 25 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte tirsdag 25.09 kl. 17.30, i Lille sal i Ås rådhus

2012 09 26 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 26.09.2012 kl. 16.30

2012 09 26 Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 26.09.2012 kl. 18.30

2012 09 27 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 27.09.2012 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2012 09 27 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, store salong, torsdag 27.09.2012 kl.18.30.

2012 09 27 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 27.09.12, kl. 18 i Lille sal, Ås rådhus
NB! Befaring fra kl. 16.00 med oppmøte ved Ås rådhus

2012 10 10 Vedlegg: 2. tertialrapport 2012

Behandlingsrekkefølge:
Administrasjonsutvalg, hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskap og kommunestyre

 

2012 10 09 Kontrollutvalget

2012 10 10 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 10.10.2012 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2012 11 21 Vedlegg: Barnehagebehovsplan 2012-2016

Behandlingsrekkefølge:                                                                                                                                                       Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27.09.2012, formannskap 24.10.2012 og kommunestyre 21.11.2012.

2012 11 21 Vedlegg: Eiermelding Ås kommune 2012-2015

Behandlingsrekkefølge: Formannskap 24.10.2012 og kommunestyre

2012 10 24 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 24.10.2012 kl. 18.30

2012 11 05 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 05.11.2012 kl. 15 i Lille sal, Ås rådhus

2012 11 06 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte 06.11.2012 kl. 17.30 i Store salong, Ås rådhus

2012 11 06 Kontrollutvalget

Møtet holdes i Lille sal i Kulturhuset fra kl 18.30

Innkallingen (PDF)

 Protokoll (PDF

2012 11 07 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 07.11.2012 kl. 16.30

 

2012 11 07 Valgstyre

Valgstyret har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 07.11.2012 kl. 18.30. NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

2012 11 07 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 07.11.2012 kl. 18.30

2012 11 08 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 08.11.2012 i Ås kulturhus, Store sal kl. 18.30.

2012 12 12 VEDLEGG - Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016

Behandlingsrekkefølge:
24.10.2012 Formannskapet (presentasjon)
05.11.2012 Eldrerådet (for behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget)
06.11.2012 Kommunalt råd for funksjonshemmede (for behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget)
07.11.2012 Administrasjonsutvalget (for behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget)
07.11.2012 Formannskapet (1.gangsbehandling)
08.11.2012 Hovedutvalg for helse og sosial
08.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
08.11.2012 Hovedutvalg for teknikk og miljø
21.11.2012 Formannskapet (2.gangsbehandling - innstilling)
12.12.2012 Kommunestyret

2012 11 08 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, store salong, 08.11.2012 kl.18.30.

2012 11 08 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har i møte 08.11.2012 kl. 18.00 i Lille sal, Ås rådhus

 

2012 11 07 Plankomiteen

Plankomiteen har møte i Eiendomavdelingens lokaler i Skoleveien 3 kl 1830

2012 11 21 Formannskap - NB! Møtested Moer sykehjem

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, 2. etg. møterom 1-2, 21.11.2012 kl. 16.30.

 

2012 11 21 Kommunestyret - NB! Møtested Moer sykehjem

Kommunestyret har møte 21.11.2012 kl. 18.30 på Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3 og kafeteria.

2012 11 28 Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre har møte 28.11.2012 kl. 14.00 i Ås kulturhus, Store sal.

2012 12 11 Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets møte holdes i Lille sal i Kulturhuset fra kl 18.30.

Innkallingen (PDF)

Protokollen(PDF)

Rapport om Informasjonssikkerhet og IT-drift i Ås kommune

2012 12 12 Kommunestyrets heldagsmøte

Kommunestyret holder sitt heldagsmøte 12.12.2012 kl. 09.00 i Ås kultuthus, Store sal.

2012 12 12 Formannskapet, ekstraordinært møte

Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal, 12.12.2012. Møtet holdes i sammenheng med kommunestyrets heldagsmøte.

2012 12 13 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 13.12.2012 kl. 18.00, i Lille sal i Ås rådhus