icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 1. halvår 2010
  

Saksdokumenter 1. halvår 2010

2010 01 19 Eldrerådet

Ås Eldreråd har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, rom 1-3 kl. 10.00

2010 01 19 Kommunalt råd for funksjonshemmede, avlyst møte

Møte i Kommunalt råd for funksjonshemmede er avlyst.

2010 01 20 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, kl 19.00

2010 01 20 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 2.etage, 20.01.2010 kl.19.00

2010 01 20 Vedlegg PROSJEKT - SAMHANDLINGSREFORMEN ST.MELD 47

Vedlegg til sak om PROSJEKT - SAMHANDLINGSREFORMEN ST. MELD 47

Behandlingsrekkefølge:                                                                                                                                                        Eldrerådet, Kommunalt råd for funksjonshemmede, Hovedutvalg for helse og sosial, formannskap og kommunestyre 

2010 01 20 Vedlegg ACT-PROSJEKT I FOLLO

Vedlegg til sak om ACT-prosjekt i Follo

Behandlingsrekkefølge:                                                                                                                                                       Hovedutvalg for helse og sosial, formannskap og kommunestyre

2010 01 20 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, møterom 1-3 i første etasje kl. 16.30

2010 01 21 Administrasjonsutvalgets møte er avlyst.

2010 01 21 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, møterom 1 - 3 i første etasje, kl. 18.00.

2010 01 28 Plankomiteen

Plankomiteen har møte ved Eiendomsavdelingen 28.01.2010 kl 1800.

 

2010 02 01 Kontrollutvalget

2010 02 03 Vedlegg SAMLOKALISERING AV NVH OG VI MED UMB - FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VEDLEGG til sak som behandles i formannskapet 03.02.2010, Hovedutvalg for teknikk og miljø 18.02.2010 og kommunestyret 03.03.2010.

2010 02 03 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2, kl. 16.30

2010 02 03 Kommunestyret

Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1.etg. i møterom 1-3 og kafeteriaen/forsamlingssalen, kl. 19.00.

2010 02 16 Ås Eldreråds møte er avlyst

2010 02 16 Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte er avlyst

2010 02 17 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 2.etasje, 17.02.2010 kl.19.00

2010 02 17 Formannskapet

Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, 17.02.2010 kl. 16.30

2010 02 17 Orientering i formannskapet: STATUSRAPPORT Eiendomsforvaltning

Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune

2010 02 17 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, 17.02.2010 kl.19.00

2010 02 18 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Moer sykehje, 1. etasje, møterom 1-3, 18.02.2010 kl. 16.00

2010 02 18 Vedlegg OVERORDNET INFORMASJONSSTRATEGI

Behandles av administrasjonsutvalget 18.02.2010 og kommunestyret 03.03.2010.

2010 02 18 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, møterom 1 - 3 i første etasje, kl. 18.00.

2010 02 25 Plankomiteen

Plankomiteen har møte ved Eiendomsavdelingen 25.02.2010

2010 03 03 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2, 03.03.2010 kl. 17.30

2010 03 03 Kommunestyret

Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1.etg. i møterom 1-3 og kafeteriaen/forsamlingssalen, kl. 19.00.

2010 03 09 Eldrerådene i Follo, møte i Ås

Møte for eldrerådene i Follo holdes på
Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom  1-3 i første etasje
tirsdag 9. mars kl. 10.00 - 15.00.

 

2010 03 16 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte på Moer sykehjem, 1.etasje, møterom 1-2, kl. 10.00.

 

2010 03 16 Kommunalt råd for funksjonshemmede er avlyst

2010 03 17 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte på Moer sykehjem, 1.etasje, møterom 1-3, kl. 19.00.

2010 03 17 Formannskapets møte er avlyst

2010 03 17 Hovedutvalg for helse og sosial er avlyst

2010 03 18 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte 18.03.2010 kl. 16.00 på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3.

2010 03 18 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, møterom 1 - 3 i første etasje, kl. 18.00.

2010 03 23 Kontrollutvalget

2010 03 25 Plankomiteen

Plankomiteen har møte ved Eiendomsavdelingen 25.03.2010 kl 1800

2010 04 14 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, 2. etasje møterom 1-2, 14.04.2010 kl. 16.30

2010 04 14 Kommunestyret

Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1.etg. i møterom 1-3 og kafeteriaen/forsamlingssalen, kl. 19.00.

2010 04 27 Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte er avlyst

2010 04 28 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, Rådmannskontorets møterom 28.04.2010 kl.13.00.

2010 04 28 Formannskapet

Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, 28.04.2010 kl 16.30

2010 04 28 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte på Moer sykehjem, 1.etg. møterom 1-3, 28.04.2010 kl.19.00

2010 04 28 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte på Moer sykehjem, andre etasje, 28.04.2010 kl.19.00

2010 04 29 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, 29.04.2010 kl 16.00

 

2010 04 29 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 29.04.2010 på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3, kl. 18.00.

2010 05 19 Formannskapets møte er avlyst

2010 05 19 Kommunestyrets møte er avlyst

2010 05 20 Plankomiteen

Plankomiteen har møte ved Eiendomsavdelingen 20.05.2010 kl 1800.

 

2010 05 18 Kontrollutvalget

2010 06 01 Ås eldreråds møte er avlyst

2010 06 01 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte på Moer sykehjem, 1.etasje, møterom 1, 01.06.2010  kl.18.00

2010 06 02 Formannskapet

Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, 02.06.2010 kl. 16.30.

2010 06 02 Vedlegg RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPEN - ÅS KULTURHUS

2010 06 02 Vedlegg HELHETLIG INFORMASJONSSTRATEGI

Sak om helhetlig informasjonsstrategi behandles i formannskapet 02.06.2010, administrasjonsutvalget 03.06.2010 og kommunestyret 16.06.2010.

2010 06 02 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 2.etasje, 02.06.2010 kl.19.00

2010 06 02 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte på Moer sykehjem, 1.etg. møterom 1-3

2010 06 03 Administrasjonsutvalget er avlyst

Administrasjonsutvalgets møte 03.06.2010 kl. 16.00: Det ble sendt ut varsel om evt. avlysing. Møtet ble avlyst 03.06.2010 kl. 15.00. Sakene er behandlet etter fullmakt i hht. Ås kommunes reglementer pkt. 7.4.4.

 

2010 06 03 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 03.06.2010.

Møtet starter med befaring av deponi på Vestbråte og Myrveien 16, oppmøte på Ås rådhus kl. 16.00.
Møtet fortsetter på Moer sykehjem, 1.etg. i møterom 1-3 kl. 18.00.

2010 06 08 Kontrollutvalget

2010 06 16 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 16.06.2010 på Moer sykehjem, 1.etg. i møterom 1-3 og kafeteria/forsamlingssal kl. 19.00.

2010 06 16 Formannskapet

Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2, 16.06.2010 kl. 15.30NB!

2010 06 16 Valgstyret

Valgstyret har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2. etasje, 16.06.2010 ca. kl. 16.30.

NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

2010 06 16 ÅRSMELDING 2009

Vedtatt i kommunestyret 16.06.2010, K-sak 20/10.

2010 06 16 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010

Vedtatt i kommunestyret 16.06.2010, K-sak 21/10.

2010 07 01 Plankomiteen etter sommerfullmakt

Plankomiteens leder har behandlet PK-sak 21/10 i hht. sommerfullmakt