icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 1. halvår 2007
  

Saksdokumenter, 1. halvår 2007

Klikk på menyen nedenfor for å åpne ønsket innkalling/protokoll.

09.01.2007: Ås Eldreråd

Ås Eldreråd hadde møte i Ås rådhus, Store salong 09.01.2007 kl. 14.00

 

09.01.2007: K.råd for funksjonshemmede

K.råd for funksjonshemmede hadde møte i Ås rådhus, Store salong 09.01.2007 kl. 18.00

10.01.2007: Formannskapet

Formannskapet hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 10.01.2007 kl. 16.30

10.01.2007: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 10.01.2007 kl. 19.00

10.01.2007: Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial hadde møte i Forsamlingssalen - Åslund 10.01.2007 kl. 19.00

11.01.2007: Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø hadde møte i Lille sal 11.01.2007 kl. 18.00

11.01.2007: Administrasjonsutvalget - MØTET ER AVLYST

Administrasjonsutvalgets møte 11.01.07 avlyses da det ikke foreligger saker til behandling. 

16.01.2007: Kontrollutvalget

Kontrollutvalget hadde møte i Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 kl. 19.00

18.01.2007: Ungdomsrådet

Ungdomsrådet hadde møte i Ås rådhus, Lille sal (Kulturhuset) 18.01.2007 kl. 16.00

24.01.2007: Formannskapet

Formannskapet hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 24.01.2007 kl. 16.30

24.01.2007: Kommunestyret

Kommunestyret hadde møte i Ås rådhus, Store sal 24.01.2007 kl. 19.00

06.02.2007: Ås eldreråd

Ås Eldreråd hadde møte i Ås rådhus, Store salong 06.02.2007 kl. 14.00.

06.02.2007: Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede hadde møte i Ås rådhus, Store salong 06.02.2007 kl. 18.00

 

06.02.2007: Kontrollutvalget

Kontrollutvalget hadde møte i Rådmannskontorets møterom 06.02.2007 kl. 19.00

 

07.02.2007: Formannskapet

Formannskapet hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30

 

07.02.2007: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 19.30

 

08.02.2007: Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 08.02.2007 kl. 16.00

07.02.2007: Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial hadde møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30

 

08.02.2007: Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø hadde møte i Lille sal 08.02.2007 kl. 18.00

 

28.02.2007: Formannskapet (Ekstraordinært møte. NB!)

07.03.2007: Formannskapet

Formannskapet hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 07.03.2007 kl. 16.30

Vedlegg: Fjernvarmeselskap - Forslag til intensjonsavtale mellom UMB og Ås

 

20.03.2007: Ås eldreråd

Ås eldreråd hadde møte i Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 kl. 14.00

 

20.03.2007: Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede hadde møte i Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 kl. 18.00

20.03.2007: Kontrollutvalget

Kontrollutvalget hadde møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00

21.03.2007: Formannskapet

Formannskapet hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 21.03.2007 kl. 16.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med/umiddelbart etter valgstyrets møte.

21.03.2007: Valgstyret

Valgstyret hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 21.03.2007 kl. 16.30 NB! NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

21.03.2007: Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial hadde møte i Forsamlingssalen - Åslund 21.03.2007 kl. 19.00

21.03.2007: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 21.03.2007 kl. 19.00

22.03.2007: Ungdomsrådet

Ungdomsrådet hadde møte i Lille sal, Kulturhuset 22.03.2007 kl. 16.00

 

22.03.2007: Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget hadde møte i Ås rådhus, Lille salong 22.03.2007 kl. 16.00

 

22.03.2007: Hovedutvalg for Teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø hadde møte i Lille sal 22.03.2007 kl. 18.00

11.04.2007: Formannskapet

Formannskapet hadde møte i Ås rådhus, Lille sal 11.04.2007 kl. 16.30 NB! HTM inviteres til dialog fra kl. 17.00.

Vedlegg:

11.04.2007: Kommunestyret

Kommunestyret hadde møte i Ås rådhus, Store sal 11.04.2007 kl. 19.00 Kommunestyremøtet kan høres direkte på Radio Follo FM 99,0. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret.

25.04.2007: Valgstyret

Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.04.2007 kl. 16.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

 

25.04.2007: Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.04.2007 kl. 16.30. Formannskapets møte holdes umiddelbart etter valgstyrets møte.

 

26.04.2007: Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.04.2007 kl. 16.00

 

26.04.2007: Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00

 

25.04.07: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.04.07 kl. 19.00.

09.05.07: Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 09.05.07 kl. 19.00. Møtet er åpent for alle.

09.05.07: Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl. 16.30. Møtet er åpent for publikum.

29.05.07: Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 29.05.2007, kl. 14.00.

29.05.07: Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funkshonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 29.05.07, kl. 18.00.

30.05.07: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal, kl. 19.00.

07.06.07: Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har møte i Lille sal, Kulturhuset 07 06 07, kl. 16.00

31.05.07: Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 31.05.07 kl. 18.00

 

30.05.07: Formannskapet

Formannskapet har møte i Lille sal 30.05.07 kl. 19.00

30.05.07: Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås råhus, Store salong 30.05.07, kl. 19.00

30.05.07: Valgstyret

Valgstyret har møte i Lille sal 30.05.07 kl. 19.00

07.06.07: Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, rådmannskontorets møterom 07.06.07 kl 17.00.

 

20.06.07: Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 20.06.07, kl. 19.00

20.06.07: Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, kl. 16.30