icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Natur og fritid   ›   Idrett, natur og friluftsliv
  

Nordbyhallen, Åshallen, Solberg flerbrukshall og Rustad flerbrukshall

 Nye

Viktig melding om nye smitteverntiltak i Ås kommune fra 10.11.20

 • Full stans i breddeidretten for voksne over 20 år
 • Barne- og ungdomsidretten under 20 år kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys
 • Hallene holdes bare åpne for bruk til barne- og ungdomsidretten.  All aktivitet ved anleggene forutsetter at de nasjonale smittevernreglene blir fulgt.tevernlta

Nordbyhallen

Nordbyhallen ligger  ved  Nordbytun ungdomsskole, adresse Emily Kirkerudsvei 6, 1407 Vinterbro
Skolene disponerer Nordbyhallen i skoletiden kl 0800 - 1430. Utenom skoletiden skal hallen primært benyttes av lag i Ås kommune. Lag tilsluttet Norges idrettsforbund skal ha fortrinnsrett til hallen og kan disponere til følgende tider:

 • kl 1600 - 2230 hverdager
 • kl 0800 - 2230 lørdager og søndager

Idrettshallen er tilrettelagt kun for idrettsaktiviteter og banen er markert for en håndballbane, volleyball (en ordinær og tre minibaner), en stor basketbane, to badmintonbaner, en tennisbane og en innebandybane. Hallen kan deles med skillevegg. Hallkapasitet: 900 personer i hall/garderober. Tribunekapasitet 300 personer.

Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold og administrerer bruken av hallene utenom skoletiden.

Åshallen

Åshallen ligger ved Ås videregående skole, adresse Hogstvetveien 9, 1430 Ås

Ås videregående disponerer Åshallen i skoletiden kl 0800 - 1600. Utenom skoletiden skal hallen primært benyttes av lag i Ås kommune. Lag tilsluttet Norges idrettsforbund skal ha fortrinnsrett til hallen og kan disponere til følgende tider:

 • kl 1600 - 2230 hverdager
 • kl 0800 - 2230 lørdager og søndager

Idrettshallen er tilrettelagt kun for idrettsaktiviteter og banen er markert for en håndballbane og tre minihåndballbaner, en volleyballbane, minibasket, en tennisbane, en badmintonbane og innebandybane. Hallen kan deles med skillevegg. Hallkapasitet: 275 personer i hall/garderober. Tribunekapasitet 325 personer.

Åshallen har også et eget aktivitetsrom («Labben»). Det er et tomt rom på ca 160 m2.

Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av idrettshallene og administrerer bruken av hallene utenom skoletiden.

Solberg flerbrukshall

Solberg flerbrukshall ligger i tilknytning til Solberg skole, adresse Mjølner vei 4, 1400 Ski.

Solberg skole disponerer hallen i skoletiden kl 0800 - 1700. Utenom skoletiden skal hallen primært benyttes av lag i Ås kommune og disponibel tid er som følger:

 • kl 1700 - 2230  hverdager
 • kl 0800 -2230 lørdager og søndager

Hallen er kun beregnet på trening. Det er ikke tribune eller sitteplass for publikum. Spilleflate 23 X 44 meter. Hallen har to skillevegger som kan senkes ned og dele hallen i tre enheter.

Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold og administrerer bruken av hallen utenom skoletiden

Rustad flerbrukshall - stengt inntil videre pga. rehabiliteringsarbeid etter vannskade

Rustad flerbrukshall ligger i tilknytning til  Rustad skole. Adresse Bestemors vei 2, 1434, 1430 Ås.

Rustad skole disponerer hallen i skoletiden kl 0800 - 1700. Utenom skoletiden skal hallen primært benyttes av lag i Ås kommune og disponibel tid er som følger:

 • kl 1700 - 2230  hverdager
 • kl 0800 -2230 lørdager og søndager

Hallen er kun beregnet på trening. Det er ikke tribune eller sitteplass for publikum. Spilleflate 23 X 44 meter. Hallen har to skillevegger som kan senkes ned og dele hallen i tre enheter. 

Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold og administrerer bruken av hallen utenom skoletiden

Leie av hallene

Eiendom administrerer utleie av Nordbyhallen, Åshallen,  Solberg og Rustad flerbrukshall kvelder og helg.

Det kan søkes om halltid til følgende tider:

Idrettshaller - Åshallen og Nordbyhallen:

 • kl 1600 – 2230 hverdager
 • kl 0800 -  2230 lørdag og søndager

 

Flerbrukshaller - Solberg og Rustad:

 • kl 1700 – 2230 hverdager
 • kl 0800 -  2230 lørdag og søndager

 

Kontaktperson for leie av hall:
Konsulent Marianne Hoff
Telefon: 64962410
E-post: Marianne.Hoff@as.kommune.no

Slik søker du