Illustrasjonskart som viser berørt område ved en eventuell grensejustering

  

Resultatet fra innbyggerundersøkelsen om grensejusering er nå klar

- Undersøkelsen gir indikasjoner på i hvilke områder innbyggerne er mer og mindre positive til en grenseendring. Vi tar med oss rapporten i vårt videre arbeid, sier Anne-Marie Vikla, som leder Fylkesmannens arbeid med utredningen.

Her er noe av det som du finner på fylkesmannens hjemmeside:

"I rapporten kommer det blant annet frem at 59 prosent av de spurte innbyggere i Østensjø krets ønsker å tilhøre Ski/Nordre Follo kommune.

- I denne kretsen ligger Tandbergløkka, der vi vet mange ønsker seg til Ski, både basert på historikk, men også på tilbakemeldinger i folkemøtet og fra høringen som fremdeles pågår, sier Vikla.

I kretsen Solbergskogen/Tamburbakken er det 33 prosent som ønsker seg til Ski/Nordre Follo, og for Nygårdsåsen er tallet 21 prosent.

- Vi noterer oss disse tallene, og har tatt dem med videre i møte med kommunene i dag, sier Vikla.