Logo Ås Vel

Logo Ås Vel ioo

  

Referat fra årsmøtet i Ås Vel

Møtet ble holdt 22. april i Frivilligsentralen.
Årsmøte i Ås Vel
 
Torsdag 22. april kl 19:00, Frivillighetssentralen (Skoleveien 3)
1.       Møteleder valgt: Kjell Magne Ramslie
 
2.       Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.
 
3.       Årsberetning for 2009
a.       Aktiviteter: Ås Vel gjorde rede for arbeidet i friområdene (Sagalund og Søråsteigen).
Sagalund-området krever en felles innsats i forhold til å tynne ut trær, mye arbeid. Det ansvarlige utvalget (Kjell Magne, Vincent og Nils Karbø) vil vurdere å fjerne benken på toppen grunnet bråk.
Vedtak: Vurdere om man skal gjøre en felles dugnad der 19 juni 2010 (ifm. sommerfesten)
b.       Søråsteigen friområde brukes mye av nærmiljøet; ballplass, aktiviteter av barnehagen osv.
c.       Kampen mot brunsneglene: vi oppfordrer folk som har hager om å rydde unna hauger som snegler formerer seg. Ås Vel ønsker å gjøre en innsats ift. brunsneglene i 2010.
Vedtak: setter av et beløp (kr 5 000-10 000) til nematode.
 
4.       Regnskap for 2009: godkjent
5.       Valgt:

Styreleder
Ellen Helø
2010 – 2011
 
 
 
Valgkomité
Styret
2010 – 2011
 
 
 
Arbeidskomité
Ole Jakob Rugaas
2010 – 2011
 
Ole Sæter
2010 – 2011
 
 
 

6.       Ingen innkomne forslag
7.       Eventuelt:
a.       Antall benker som fungerer er 7 benker, er det behov for flere benker? Man kan evt vurdere å sette ut flere benker, kontakte Park & Idrett, kommunen om de er interessert?
 
Last ned dokumentet i wordformat. (DOC) (PDF)
 
Last ned dokumentet i pdf-format.
 
Last ned dokumentet i odf-format. (ODT) (PDF)