icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Logo Ås Vel

Logo Ås Vel ioo

  

Referat fra årsmøtet i Ås Vel

Møtet ble holdt 22. april i Frivilligsentralen.
Årsmøte i Ås Vel
 
Torsdag 22. april kl 19:00, Frivillighetssentralen (Skoleveien 3)
1.       Møteleder valgt: Kjell Magne Ramslie
 
2.       Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.
 
3.       Årsberetning for 2009
a.       Aktiviteter: Ås Vel gjorde rede for arbeidet i friområdene (Sagalund og Søråsteigen).
Sagalund-området krever en felles innsats i forhold til å tynne ut trær, mye arbeid. Det ansvarlige utvalget (Kjell Magne, Vincent og Nils Karbø) vil vurdere å fjerne benken på toppen grunnet bråk.
Vedtak: Vurdere om man skal gjøre en felles dugnad der 19 juni 2010 (ifm. sommerfesten)
b.       Søråsteigen friområde brukes mye av nærmiljøet; ballplass, aktiviteter av barnehagen osv.
c.       Kampen mot brunsneglene: vi oppfordrer folk som har hager om å rydde unna hauger som snegler formerer seg. Ås Vel ønsker å gjøre en innsats ift. brunsneglene i 2010.
Vedtak: setter av et beløp (kr 5 000-10 000) til nematode.
 
4.       Regnskap for 2009: godkjent
5.       Valgt:

Styreleder
Ellen Helø
2010 – 2011
 
 
 
Valgkomité
Styret
2010 – 2011
 
 
 
Arbeidskomité
Ole Jakob Rugaas
2010 – 2011
 
Ole Sæter
2010 – 2011
 
 
 

6.       Ingen innkomne forslag
7.       Eventuelt:
a.       Antall benker som fungerer er 7 benker, er det behov for flere benker? Man kan evt vurdere å sette ut flere benker, kontakte Park & Idrett, kommunen om de er interessert?
 
 
 
 
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her