PURA

  

PURAs årsrapport for 2018

Årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen 2018.

Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som en følge av EUs vanndirektiv. Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde. PURA er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ås, Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård og Oslo.

I regi av PURA pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer. Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2018 er nå publisert. Denne viser deltakelse i vannområdets administrasjon, aktiviteter, oppnådde resultater og en oversikt over økonomien.

Last ned årsmeldingen her.


Ås kommune er en av kommunene i PURA og mye av informasjon om vannkvaliteten i kommunen ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking.  Årsrapportene finner du sammen med mye annen nyttig informasjon på www.pura.no