Fotografi av en vanndråpe

  

Prøvetaking av drikkevann

Er du tilknyttet kommunalt vannledningsnett, følger kommunen opp prøvetaking av vannet. Har du brønn eller privat vannkilde, er du selv ansvarlig for kvaliteten på drikkevannet.

En del innbyggere har mottatt informasjonsark fra et privat firma som tilbyr analyse av drikkevann.

Ås kommune tar prøver av drikkevannet flere steder i kommunen slik at alle som er tilknyttet kommunalt vannledningsnett har ikke behov for egen prøvetaking. Dette vil kun være aktuelt for deg med egen brønn eller privat vannkilde. Da er du selv ansvarlig for vannkvaliteten på sitt drikkevann.

Det er flere aktører som kan utføre analyse av drikkevann for de med egen brønn/vannkilde.