icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Privatisering av kommunale veier

Kommunen vurderer nedklassifisering av kommunale veier, høringsfristen er utsatt til 15.mars.

I møte den 12.11.2009 gjorde hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) følgende vedtak:

 1. Ås kommune ønsker å vurdere nedlegging av følgende kommunale veier til private veier med privat drifts-og vedlikeholdsansvar:
·        Myrerveien
·        Nyveien
·        Kvestadveien
·        Smebølveien
·        Bjørnstadveien
·        Herumveien sør for Landåsveien
    

2. Det innhentes uttalelse fra de eiendommer som betjenes av ovennevnte veier, med anmodning om å gi synspunkter til saken, og med evt dokumentasjon av avtaler med offentlige myndigheter om veihold.

3. Allmennhetens rett til umotorisert ferdsel på veiene sikres. Allmennhetens  
rett til motorisert ferdsel sikres på Herumveien fram til skogkanten sør for Herum.
 
 
Det bes om at synspunkter og kommentarer samt eventuell dokumentasjoner til saken oversendes Ås kommune v/kommuneingeniøren, PB 195, 1431 Ås innen 15.03.2010.
 
Etter at høringsuttalelsene er kommet inn og vurdert, vil saken fremmes for HTM og kommunestyret til behandling og avgjørelse.  

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her