icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
Illustrasjonsbilde for skolefritidsordningen (SFO)

Illustrasjonsbilde for skolefritidsordningen (SFO)

  

Priser/ foreldrebetaling SFO for skoleåret 2019/20

Her finner du SFO- priser for inneværende skoleår 2019/20, informasjon om inntektsredusert foreldrebetaling og kommunens saksgang ved manglende betaling.

Satsene for SFO i inneværende skoleår er:

Oppholdstid Pris pr mnd.
Helplass (mer enn 10 timer pr uke) kr 3110,-
Deltidsplass (til og med 10 timer per uke) kr 2330,-

 

Kjøp av enkeltdager Pris pr barn pr dag
Enkeltdag når skolen er åpen kr 270,-
Enkeltdag når skolen er stengt kr 490,-

Her er satsene for kommende skoleår 2020/2021

Redusert betaling

Foresatte som på grunn av lav inntekt ønsker redusert betaling i SFO, kan søke om dette. Det søkes for ett skoleår av gangen. Søknaden skal gis til den enkelte SFO ved SFO- leder og det er rektor som fatter vedtaket. Kommunestyret har fastsatt innteksgrenser for redusert betaling. Beregningsgrunnlaget for foreldrebetalingen er husholdningens samlede inntekt. Med husholdning menes ektefeller, partnere og samboere.

Satser for inntektsredusert foreldrebetaling:

  Redusert betaling
Inntekt kr 0 - kr 260 000 kr 261 000 - kr 450 000
  Pris pr. mnd. Pris pr. mnd.
Helplass kr 1600,- kr 2400,-
Deltidsplass kr 890,- kr 1330,-

For å søke om reduksjon i foreldrebetaling i SFO, benyttes skjemaet Redusert foreldrebetaling SFO (DOC) (PDF) (DOC (DOC) (PDF)) (PDF) Skjema kan også fås ved den enkelte SFO. Skattemelding legges ved søknaden som dokumentasjon, og begge deler leveres til SFO- leder. De som ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av for kort botid i Norge, kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Søknadsfristen for søknad om reduksjon i foreldrebetalingen til nytt skoleår er 1. juni.

Her er informasjon om kommende moderasjonordning for skoleåret 2020/2021

Ta kontakt med den skolefritidsordningen deres barn har fått innvilget plass for mer informasjon og veiledning.

Kommunens saksgang ved forsinket og manglende betaling

1. purring ved manglende betaling er en påminnelse.

2. purring er en betalingsoppfordring med varsel om rettslig inkasso ved mislighold. I fakturaen varsles det også om at plassen kan bli sagt opp.

Dersom 2. purring ikke er innbetalt innen forfall, og skyldner heller ikke har inngått en nedbetalingsplan med kommunen, går saken til rettslig inkasso.

Når en sak har gått til rettslig inkasso blir plassen sagt opp. Den aktuelle enhet fatter da vedtak om oppsigelse.

Etter oppsagt plass må foresatte søke plass på nytt.

Det er økonomiavdelingen i kommunen som er innkrever. Det vil si at det er økonomiavdelingen som skal kontaktes i forbindelse med forsinket og manglende betaling, herunder avtale om nedbetalingsplan o.l.