icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Praktisk bistand og opplæring

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Tjenester til personer med funksjonshemning

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Praktisk bistand og opplæring er et tilbud til personer som på grunn av funksjonshemming eller andre årsaker er helt eller delvis avhengig av hjelp til å utføre daglige gjøremål. Tjenesten gis til de som bor eller oppholder seg i Ås kommune.

Tjenesten skal bidra til at den enkelte skal kunne klare mest mulig selv, og ha en meningsfylt tilværelse.

Dette kan være:

  • Hjelp og opplæring i ADL ferdigheter
  • Bistand til å ivareta egen helse
  • Bistand til deltakelse i ulike typer aktiviteter
  • Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
  • Hjelp til koordinering av sysselsettingstiltak
  • Tilrettelegging av sysselsettingstiltak og dagtilbud
  • Bistand til økonomistyring
  • Bistand til opprettelse av ansvarsgruppe
  • Bistand til utarbeidelse av individuell plan 

Målgruppe

Personer som har et særlig behov for bistand på grunn av funksjonshemming, eller av andre årsaker, kan søke om tjenesten praktisk bistand og opplæring.

Pris for tjenesten

Tjenesten praktisk bistand og opplæring er gratis.

aaa

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Forvaltning voksne
Telefon:64 96 25 90
Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:34