Politikere og ansatte registrert i styrevervregisteret

Ås kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til KS. Her finner du en oversikt over hvem som har registrert seg i registeret.

Tips en venn Skriv ut
Bakgrunnen for registeret er at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig. En måte å styrke omdømmet til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har, og dette gjøres bl.a. gjennom Styrevervregisteret.

Opplysningene i Styrevervregisteret er publisert her: www.styrevervregisteret.no.

Det er også mulig å få direkte tilgang til en liste fra din kommune på denne URL-en:

http://www.styrevervregisteret.no/Default.aspx?municipialityno=0214