icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Planstrategi
Ås rådhus inngang Skoleveien

Kommunal planstrategi 2017 - 2020 - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i møtet 11.05.2016 å legge forslag til kommunal planstrategi 2017 – 2020 ut på høring. Planstrategien beskriver utviklingstrekk, peker på utfordringer og vurderer kommunens planbehov i valgperioden.

Publisert: 01. juni 2016
Vedtatt planstrategi 03042013

Kommunal planstrategi 2013-2016

Kommunestyret vedtok 3. april 2013 Kommunal planstrategi 2013-2016 for Ås kommune.

Publisert: 18. april 2013