Pedagogisk-psykologisk senter (PPS)

Ås pedagogisk-psykologiske senter (PPS)

Ås pedagogisk-psykologiske senter er en faglig ressurs og samarbeidspartner for foresatte, barnehager, skoler, voksne med spesielle behov.

Våre ansvarsområder er barn og elevers utvikling og læring, samt barnehagers og skolers kompetanseheving og organisasjonsutvikling.

PPS er hjemlet i Opplæringsloven som i §5 omhandler tjenester rettet både mot barnehager og skoler.

Ås PPS er organisert i Oppvekst- og kulturetaten i Ås kommune.

 

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no