icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Øvrige planer   ›   Alle øvrige planer
Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

Oversiktsdokument Folkehelse 2017-2021

Alle kommuner skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Her kan du lese om og laste ned "Oversiktsdokument folkehelse".

Tips en venn Skriv ut

Alle kommuner skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

Kommunene skal hvert fjerde år, utarbeide en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, med de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette gjennom samordning og standardisering av folkehelsearbeidet.

Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer folks helse og trivsel. Videre gjennom å forebygge psykisk- og somatisk sykdom, beskytte mot helsetrusler, samt arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelse er: «Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.»

Last ned og les "Oversiktsdokument folkehelse 2017-2021" (DOC) (PDF)