icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Hyblifisering

Varsler om oppstart av arbeid med ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus.

Ås kommune har utfordringer med hvordan kommunen som bygningsmyndighet skal forholde seg til saker der eneboliger gjøres om til utleieboliger som leies ut som «hybelhus» eller bygning for bofellesskap.

Publisert: 12. mars 2017
Vinterbro næringspark

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny adkomst Vinterbro næringspark

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark. Det varsles i tillegg om endring av bestemmelsesområdene i R-284 Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark

Publisert: 13. februar 2017
Kartutsnitt for reguleringsplan for Solbergveien 1

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det igangsetting av detaljregulering for eiendommen Gnr/bnr 120/1, Solbergveien 1.

Publisert: 21. desember 2016
Kartutsnitt for reguleringsplan R-311 for del av Skogveien.

Varsel om oppstart av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien

I medhold av plan og bygningslovens §§12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av detaljregulering for Utveien 26, Skogveien 22 og Skogveien 24- 29. (42/1/106, 42/1/105, 42/1/245, 42/1/192 og deler av 42/1). Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. 

Publisert: 21. desember 2016
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Kvestad gård utsnitt av kart

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsarbeid Kvestad gård GNR/BNR 24/11 i Ås kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av detaljreguleringsplanarbeid ved Kvestad gård i Ås kommune.

Publisert: 25. oktober 2016
R-308 Varsel oppstart Kjølstadhøgda kartskisse

Ås kommune - R-308 detaljregulering Kjølstadhøgda

Varsel om oppstart av planarbeid.

Publisert: 13. juli 2016
planavgrensning Europan

Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan for Sentrum nord og Europankvartalet (R-304)

Plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan i Ås sentrum.

Publisert: 02. mai 2016
planavgrensning fylkesvei152 illustrasjonsbilde

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det kjent at arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.152 på strekningen Meierikrysset- Ås sentrum igangsettes.

Publisert: 12. april 2016
Oppstartsvarsel Nygårdsveien24 og 33

Varsel om oppstart: Reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33

Ås kommune gjør oppmerksom på igangsatt arbeid med detaljregulering for eiendommene gnr. 103 bnr. 165, 3   og 4 ved Nygård/Nordvang.

Publisert: 09. februar 2016
Varsel om oppstart Kjærnesveien 2 illustrasjon

Varsel om oppstart av planarbeid- detaljregulering for Kjærnesveien 2 med flere

I medhold av plan- og bygningslovens§§ 12-3 og 12-8, kunngjøres herved varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 113/14, 113/16, 113/17, 113/18 og 113/20 i Kjæmesveien i Ås kommune.

Publisert: 27. januar 2016