Logo Akershus fylkeskommune stor canvas

Logo Akershus fylkeskommune stor canvas

  

Oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn

Akershus fylkeskommune oppfordrer på nytt tidligere barnevernsbarn om å søke oppreisning.

Tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var i institusjon eller fosterhjem kan søke oppreisning. Søknadsfristen er forlenget med to år, ny søknadsfrist er 1. november 2016. - Vi har forlenget søknadsfristen for å gi søkere mer tid, og for at vi kan gjøre oppreisningsordningen kjent for flere. Jeg vil oppmuntre alle som faller inn under ordningen om å ta steget å søke oppreisning, sier fylkesordfører Anette Solli. 

Nyhetssak om ny søknadsfrist, med lenke til søknadsskjema: http://www.akershus.no/om-fylkeskommunen/pressesenter/pressemeldinger/?article_id=202712 

Video om oppreisningsordningen: http://www.akershus.no/Om-fylkeskommunen/Fylkeskommunen/Oppreisningsordning/Et-verdig-liv/