icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Ås læringssenter - Voksenopplæring   ›   Lover og rundskriv
  

Opplæringsloven

Voksne som ikke har bestått grunnskole, har rett til opplæring i et eller flere av fagene norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk. Spesialundervisning for voksne er et tilbud til voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter. Opplæringslovens kapittel 4A handler om voksnes rettigheter til grunnskoleopplæring og spesialundervisning. Hele lovteksten finner du her: