icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kommunale områder   ›   Aktuelt om kommunale områder
Borggården graving

Borggården graving

  

Oppgradering av Borggården

Det skal gjøres en grundig oppgradering av plassen fremover.

Borggården oppgraderes nå med nytt dekke, basseng, trær, benker og sykkelstativ. I tillegg skal det utføres arbeider med oppgradering av infrastruktur under bakken.

Arbeidet skal være ferdig i løpet av februar 2016, med forbehold om eventuelle uforutsette problemer som kan dukke opp under arbeidet.

Adkomsten vil i anleggsperioden være noe begrenset i varierende grad på de forskjellige brukergrupper og innganger. Alle vil få alternativer for adkomst i perioder der det er helt ufremkommelig i borggården, og vil bli informert om dette fortløpende.

Du finner oversiktskart og landskapsbilder fra Sweco under.

Oversiktskart

Oversiktskart nye Borggården.jpg

Landskapstegning fra Sweco, perspektiv mot nordøst

ÅS perspektiv mot nordøst.jpg

Landskapstegning fra Sweco, perspektiv mot sydvest

ÅS perspektiv mot sydvæst.jpg