Forside kommuneplan 2011-2023

Forside kommuneplan 2011-2023 cor

  

Oppdatert kommuneplan for 2011-2023

Planen ble vedtatt av kommunestyret 06.04.2011, men med innsigelser. Nå er den ferdig oppdatert i henhold til avgjørelsen av innsigelsene i Miljøverndepartementet.