Ordfører i Ås Ola Nordal tar over som leder av Follorådet etter Vestbys ordfører Tom Anders Ludvigsen.

  

Ola Nordal er ny leder i Follorådet

Ordfører i Ås, Ola Nordal, er valgt til ny leder av Follorådet.

Valget er i henhold til Follorådets vedtekter, som sier at ledervervene velges for ett år ad gangen, og innehas av ordførerne i Follokommunene etter tur i alfabetisk rekkefølge.

Ola Nordal takket Tom Anders Ludvigsen for vel utført lederperiode. Nordal trakk fram at arbeidet i Follorådet blir svært viktig framover. Follokommunene har mange felles anliggende, og Follorådet er en god arena for å fremme regionens interesser. I arbeidet med regionreformen og etableringen av region Viken blir også Follosamarbeidet enda viktigere enn før. Follorådet vil styrke satsningen på felles samfunnspåvirkning, profilering, omdømmebygging og næringsutvikling i det kommende året.

Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.