icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 25.10.2017 kl. 18:30 - Store sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
49/17 2. tertialrapport 2017
50/17 Budsjettreguleringer 2. tertial 2017
51/17 R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2
52/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon
53/17 Utflytting av virksomheter som i dager er lokalisert i Rådhusplassen 29
54/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet
55/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll
56/17 Vurdering av lån til Ås mart'n og forholdet til reglene for offentlig støtte
57/17 Overføring av vigselsmyndighet til kommunen - organisering og reglement
58/17 Forskrift - Rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Kommunestyret 2. gang.