icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 25.05.2016 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
28/16 Kommunereform - Avtale om felles plattform for ny kommune i Follo
29/16 Årsmelding med årsberetning 2015
30/16 Ås kommunes årsregnskap 2015
31/16 R-282 Områderegulering for Solberg øst
32/16 R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark
33/16 Rustad skole - Godkjenning av forprosjekt
34/16 Solberg skole - tilstandsanalyse eksisterende skole
35/16 Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsredusert betaling
36/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015
37/16 Kunstinnkjøp til kommunen
38/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås
39/16 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Kristine Lien Skog (SV) - midlertidig nyvalg
40/16 Mulighetsstudie Moer sykehjem