icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 20.04.2016 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
15/16 Oppfølging av K-sak 5/16 om innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen
16/16 Kommunereform - Gjennomføring av folkeavstemning
17/16 Mulighetsstudie Moer sykehjem
18/16 R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole
19/16 R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II
20/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015
21/16 Kunstinnkjøp til kommunen
22/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås
23/16 Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020.
24/16 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien
25/16 Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon
26/16 Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd
27/16 Høring - Konseptvalgutredning for økt transport inn mot og gjennom Oslo