icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 19.04.2017 kl. 18:30 - Store sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
17/17 Gjesteelevsgaranti for skolegang i andre kommuner
18/17 Fritak for eiendomsskatt 2016
19/17 Ny selskapsavtale Follo Distriktsrevisjon IKS
20/17 Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum
21/17 Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune
22/17 Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - forespørsel om omregulering
23/17 R-282 Områdereguleringsplan for Solberg øst - Klage på vedtak
24/17 Forskrift - Rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister