icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 13.12.2017 kl. 09:00 - Store sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
73/17 Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum
74/17 Utvidet sone for midlertidig forbud mot tiltak
75/17 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård
76/17 R-314 Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark
77/17 Invitasjon til å delta i finansordningen for digitaliseringsprosjekter
78/17 Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten
79/17 Møteplan 2018 - Formannskapet og Kommunestyret
80/17 Overføring av vigselsmyndighet til kommunen - organisering og reglement
81/17 Handlingsprogram 2018- 2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021
82/17 Mulig grensejustering - rådgivende folkeavstemning
83/17 Mulig grensejustering - Utredning av grensejustering - Notat med forslag til svar til fylkesmannen
84/17 Nordby barnehage. Konsept